Účtovníctvo

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka (chronologický zápis účtovných prípadov)
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (všetkých jej súčastí podľa platných predpisov)
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Mzdy a personálna agenda

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • mzdové hlásenia
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy

 

Cenník

Ceny sú stanovené na základe dohody v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti poskytovaných služieb.

Dôležité informácie pre stanovenie presnej ceny:

- vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva
-
počet vyprodukovaných dokladov mesačne
-
predmet činnosti a forma podnikania
- platiteľ/neplatiteľ DPH
-
počet účtov, valutových pokladní
-
počet leasingov
-
či je vedená skladová evidencia
-
aký je počet dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
-aký je počet zamestnancov v HPP a na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

İnstagram Beğeni Satın Alma

İnstagram Beğeni Satın Al

İnstagram Hizmetleri ile Büyüyün Paylaşım sitelerin den olan Instagramda dikkat çekmek adına beğeni artışları da önemli bir etkiye sahip..Hemen teslim özelliği ile size sunulan instagram beğeni paketleri gerçek ve kalitelidir. Instagram beğeni paketleri gönderilerinizin daha fazla ulaşması adına etkili bir yere sahiptir.