Poradenstvo a dane

Účtovné a ekonomické poradenstvo

  • oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve
  • spracovanie vnútropodnikových smerníc
  • vypracovanie finančnej analýzy
  • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
  • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky

Daňové poradenstvo

  • spracovanie podkladov k evidencii DPH, k dani z príjmov, k cestnej dani a k dani z nehnuteľností
  • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO, DPH, cestnej dani, dani z nehnuteľností
  • optimalizácia daňového zaťaženia pre klienta


Cenník

Cena za poradenstvo u našich klientov vo väčšine prípadov býva súčasťou ceny za vedenie účtovníctva.
V ostatných prípadoch je cena stanovená za hodinu konzultácie.