Profil

Vítame Vás na stránke spoločnosti ACCOUNT DATA, s.r.o.audítorskej kancelárie
Ing. Zory Noskovej
.

Spoločnosť ACCOUNT DATA, s.r.o. sa špecializuje na účtovníctvo, poradenstvo a dane pre všetky typy účtovných jednotiek. Naša činnosť zahŕňa vedenie podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, daňové a ekonomické poradenstvo, vypracovanie daňových priznaní a hlásení. Všetky tieto činnosti sú spracovávané s využitím ekonomického softwaru firmy KROS. Spoločnosť poskytuje odborné služby, ktoré sú garantované certifikovaným účtovníkom III. stupňa – účtovník expert.

Audítorská kancelária Ing. Zory Noskovej poskytuje audítorské služby. Činnosť audítora vykonáva na základe licencie číslo 982 Úradu pre dohľad nad výkonom auditu vydanej v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.
Audit je uskutočňovaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA), zákonom o audítoroch, etickým kódexom audítora a predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).
Audítorské služby sú poskytované obchodným spoločnostiam všetkých typov, družstvám, štátnym podnikom, neziskovým organizáciám, mestám a obciam. Viac ako 20-ročné skúsenosti v ekonomickej sfére, sústavné vzdelávanie a sledovanie legislatívnych zmien sú dobrým základom pre zodpovedné a konštruktívne riešenie potrieb klientov.
Podľa potreby kancelária spolupracuje s externými audítormi, daňovými poradcami a právnikmi.

 

İnstagram Beğeni Satın Alma

İnstagram Beğeni Satın Al

İnstagram Hizmetleri ile Büyüyün Paylaşım sitelerin den olan Instagramda dikkat çekmek adına beğeni artışları da önemli bir etkiye sahip..Hemen teslim özelliği ile size sunulan instagram beğeni paketleri gerçek ve kalitelidir. Instagram beğeni paketleri gönderilerinizin daha fazla ulaşması adına etkili bir yere sahiptir.